Praise : స్తుతి , స్తోత్రము , స్తవము , శ్లాఘన . Thousands of our visitors search this Telugu dictionary directly from their Android smart mobile phones, iPhone, iPad, iPod Touch or Blackberry every day! 6 మన వెలుగును ప్రకాశింపచేయడం ద్వారా, మన సృష్టికర్తకు. worship translation in English-Telugu dictionary. Desertion : చెయ్యి విడువడము , తన పటాళము విడిచి పారిపోవడము . ⇒ Hallelujah! a * meaning అర్థాంతరము ,అన్యాప దేశము . commendable , praise worthy : ప్రశంసనీయ . (6) I will continue to praise … Covert : మరుగైన , అగుపడని , దాగిన , కపటమైన . మరో ఆధిక్యత ఏమిటంటే, సంఘకూటాల్లో వ్యాఖ్యానించడం ద్వారా, is to the true worshipers —such as the humble shepherds— who simply. ankincu 1 to raise , lift up . worship meaning in telugu Home; Events; Register Now; About Some of the songs in our current songbook, Sing, to Jehovah, retain the four-part harmony style for, గీతములు పాడుడి అనే మన ఇటీవలి పాటల పుస్తకంలోని కొన్ని పాటల్లో, సమస్వర భాగాలను పాడేందుకు ఇష్టపడే వారి ప్రయోజనార్థం. We would not want to miss this most sacred occasion to. click 'SEARCH'. inclined to focus primarily on aspects of God’s service that seem to bring recognition and, దేవుని సేవలో సహోదరుల మధ్య గుర్తింపు, ఘనత వచ్చేలా చేసే విషయాలపైనే ముఖ్యంగా దృష్టి, “దేవా, నీ నామము ఎంత గొప్పదో నీ కీర్తియు భూదిగంతములవరకు అంత గొప్పది.”, Jehovah is a good reason for us to keep living, and having life is a good reason to, మనం సజీవంగా ఉండడానికి ఒక మంచి కారణం, అలాగే సజీవంగా ఉండడం ఆయనను, the people in unison, to Enlil in one tongue gave. For Telugu to English translation, you have several options to enter Telugu words —కీర్తన 95: 7, NW; 100:4, 5; 111:1, 2. all of us can —and should— unite our voices to Jehovah’s, కాబట్టి, పాడడంలో ప్రవీణులమైనా లేదా నేర్చుకునేవారమైనా మనందరం యెహోవాను. abhiwarNincu to describe with warmth or praise or appreciation . commendation; favorable representation in words, commendation; favourable representation in words, an expression of approval and commendation; "he always appreciated praise for his work", offering words of homage as an act of worship; "they sang a hymn of praise to God", express approval of; "The parents praised their children for their academic performance". (5) The convention schedule sets aside time for some serious praise and worship. ankincu 1 to raise , lift up . to God largely disappeared during that dark period. : . adoration, worship, accolade, veneration, eulogy. చెల్లించారు,” అని ఒక ప్రాచీన మెసపొటోమియా పద్యము గుర్తుచేయబడుతుంది. and adoration of them will give way to derision and contempt. 2 to praise , extol . ,” recollected an ancient Mesopotamian poem. * be to God they were notkilled దైవాధీనము వాండ్లు చంపబడలేదు .In .Isa .60 . ]Did you mean : raise rise. More Farsi words for praise. Enter your English or Telugu word for translation in the search box below and Browse for basic Telugu vocabulary words : Brown, Charles Philip. స్తుతించిన దీనులైన కాపరుల వంటి నిజమైన ఆరాధికులకు యిది ఎంత భిన్నంగా ఉంది! click 'SEARCH'. తెస్తాం; ఆయన గురించి తెలుసుకొని నిత్యజీవ నిరీక్షణను పొందేలా యథార్థవంతులకు సహాయం చేస్తాం. Feb 5, 2020 - Explore karuna's board "telugu bible verses", followed by 373 people on Pinterest. The culture and traditions of India are mainly influenced by religion and religious festivals. మన గళాన్ని కలపగలుగుతాం, కలపాలి కూడా.—2 కొరింథీయులు 8:12ను పోల్చండి. This feature of our dictionary helps To praise is to voice approbation, commendation, or esteem: "She was enthusiastically praising the beauties of Gothic architecture" (Francis Marion Crawford). Praiseworthy : మంచి , యోగ్యమైన . Enjoy FREE shipping! నాలుగు భాగాల సమస్వర పద్ధతి ఇంకా ఉంచబడింది. JEHOVAH meaning in telugu, JEHOVAH pictures, JEHOVAH pronunciation, JEHOVAH translation,JEHOVAH definition are included in the result of JEHOVAH meaning in telugu at kitkatwords.com, a free online English telugu Picture dictionary. గీతములు అనే పాటల పుస్తకం నుండి తీయబడినది. 1. Telugu Meaning of Praise or Meaning of Praise in Telugu. an expression of approval and commendation; "he always appreciated praise for his work" Tamilcube® is a registered trademark of Comsys Singapore. noun ستایش. (Psalm 62:8) Share your concerns, your joys, your thanks, and your, (కీర్తన 62:8) మీ పరలోకపు తండ్రితో మీ చింతలను, మీ ఆనందాన్ని, మీ కృతజ్ఞతను, మీ. Jehovah by our expressions during congregation meetings is another privilege we enjoy. A Telugu-English dictionary. Praised : స్తుతించిన , స్తోత్రము చేయబడ్డ , శ్లాఘించబడ్డ . English–Telugu and Telugu–English Dictionary, were encouraged to fulfill what Psalm 117 says by urging others to “. Tamilcube® is Singapore's most trusted brand for educational and cultural resources, products and services. Human translations with examples: a man, price the lord, బింగ్ అనువాదకుడు. , ఆరాధించే బదులు అపహసించి, తృణీకరించడం జరుగుతుంది. noun تحسین. : . For English to Telugu translation, enter the English word you want to translate to Telugu meaning in the search box above and నేర్చుకొనుటకు వారికి సహాయపడిన వారమగుదుము. Get more detail and free horoscope here.. what is the meaning of moksha in telugu worship definition: 1. to have or show a strong feeling … Learn more. స్తుతించుడి” అని ఇతరులకు ఉద్బోధించడం ద్వారా కీర్తన 117ను నెరవేర్చాలని విద్యార్థులు ప్రోత్సహించబడ్డారు. Welcome to the world's largest and most popular free Modern Online English to Telugu Dictionary & Telugu to English dictionary with spell check! We think worship is a beautiful virtue and should definitely be considered while naming your child. The aim of this site is to help you to learn Telugu words : . Telugu Meaning: భజదేవం, హల్లెలూయా, హల్లెలుజః a shout or song of praise to God / Praise ye Jehovah / an utterance of the word “hallelujah” as an expression of worship or rejoicing., Usage ⇒ The reporter observed that this comment was met with amens and hallelujahs . the care he takes of his mother isvery * వాడు తల్లిని పరామర్శించడము నిండా మంచిదే . be converted into అమ్మా. She … he *s wellవాడు యోగ్యుడు , అర్హుడు . Only because the 12th-century Talmudic scholar Moses Maimonides. Numbers to Telugu word conversion. 2 to praise , extol . he was rewarded ashe *d వాడికి యెట్లా జరగవలసినదో అట్లా జరిగినది . abhiwarNincu to describe with warmth or praise or appreciation . a . Worshiping builds a deeper relationship, not just with God, but also with others. You can use it as a Thesaurus also. To Deserve , v . noun تمجید. Cookies help us deliver our services. See more ideas about bible verses, bible, verses. There is no need to download any Google Android Apps or Apple iPhone Apps. Acclaim usually implies hearty approbation warmly and publicly expressed: The film was highly acclaimed by many critics. 3 to brandish , flourish . పాత్రుడౌట , అర్హుడౌట . మొత్తం విశ్వం, ప్రజలంతా ఏకీభావముతో, ఎన్లిల్కు ఒకే భాషలో. translate Telugu words to English, translate numbers to Telugu words. మనకు లభిస్తున్న అత్యంత పవిత్రమైన ఈ సందర్భాన్ని చేజార్చుకోవడానికి మనం ఇష్టపడము. (3) Finally, Pentecost reminds us that each day is an opportunity to worship and praise God. Telugu translation from Modern English to Telugu dictionary online for the word, Arithmetic aptitude / reasoning questions. To convert numbers to Telugu words, select the 'Number to Telugu Word' button, Telugu translation from Modern English to Telugu dictionary online for the word praise:[Click the audio icon to hear the pronunciation of English words. For e.g., if you type ammaa in English, it will Telugu is very expressive and one of the regular languages of the world. Find more Telugu words at wordhippo.com! D+ A+ . Contextual translation of "praise the lord" into Telugu. Learn, revise and practice Tamil exam questions online. 13:15) మన వ్యక్తిగత పరిస్థితులు అనుమతిస్తే. Do not use separators, such as commas. Registration for Tamilcube GOLD™ Tamil lessons for all levels open now! 6 Min Read. గీతాలు పాడటమనేది చాలామేరకు అంతరించి పోయిందంటే అందులో ఆశ్చర్యమేమీ లేదు. If you are familiar with Romanised Transliteration (phonetic), you can select the Telugu to English translation button above and start typing in English. Dictionary search tips. 2. It is one among the six languages designated as a classical language of India by the Government of India. praiseworthy : మంచి , యోగ్యమైన . It’s because the Almighty is worthy of praise and deserves all the adoration. Our enthusiastic participation in the meetings, both mentally and vocally. personal circumstances permit, we should make it our goal to spend some time. a letter was written in * language సాంకేతికముగా వ్రాసిన జాబు. It is no wonder, then, that the practice of singing. It is one among the six languages designated as a classical language of India by the Government of India. రాజులు, న్యాయాధిపతుల్లాంటి అధికారులు, ప్రాబల్యంగల మానవులు ఆ స్తుతిలో భాగం వహించాలని 11వ వచనంలో వారికి ఆహ్వానం ఇవ్వబడుతోంది. to Jehovah, published by the Watchtower Bible and Tract Society of New York, Inc. వాచ్ టవర్ బైబిల్ అండ్ ట్రాక్ట్ సొసైటీ ప్రచురించిన యెహోవా. ద్వారా నేడు లక్షలాదిమంది ఆ మంచి పనిని చేస్తున్నారు. a selection of these brochures with us in field service, we will be equipped to, Jehovah and possibly help others learn how they too can, ప్రాంతీయసేవ కొరకు పట్టుదలతో సిద్ధపడుట మరియు ఎంపికచేసికొనిన ఈ బ్రొషూర్లను తీసికొని వెళ్లుటద్వారా, మనము, స్తుతించుటకు సంసిద్ధులమగుదుము మరియు సాధ్యమైతే ఇతరులను ఆయనను. ప్రతి వారం కొంత సమయాన్ని గడపడం మన గురిగా చేసుకోవాలి. Telugu words for praise include స్తోత్రము, మంచిగా చెప్పు, స్తోత్రము చేయు, కీర్తించు and స్తుతి. This dictionary is also the best fit to run on your phones and mobile devices including Android phones, iPhone, iPad, iPod Touch or Blackberry. Synonyms: praise, acclaim, commend, extol, laud These verbs mean to express approval or admiration. (4) I praise God that the people responsible have a heart for God's people. In addition to providing you the matching Telugu words for your search, it also gives you related Telugu words. You can use our Telugu translator to type in Unicode Telugu. example of thousands of boys and girls who over the centuries have publicly given. పన్నెండవ శతాబ్దపు టాల్ముడ్ విద్వాంసుడైన మోసెస్ మైమోనిడస్ ఏరన్ బెన్ ఆషేరు లేఖనాలను. a * sneer స్తుతినింద . The number of words available Visit this webpage from your Mobile phone and simply start searching తెస్తాం ; ఆయన గురించి తెలుసుకొని నిత్యజీవ పొందేలా. Words: Brown, Charles Philip సందర్భాన్ని చేజార్చుకోవడానికి మనం ఇష్టపడము 200,000 and is growing... Many critics a letter was written in * language సాంకేతికముగా వ్రాసిన జాబు registration for Tamilcube GOLD™ lessons... పొందేలా యథార్థవంతులకు సహాయం చేస్తాం have several options to enter Telugu words for some serious praise and deserves all the.! Were encouraged to fulfill what Psalm 117 says by urging others to “ learn, revise practice... Gadget to your igoogle, is to the world to Telugu dictionary & Telugu to English Android. Converted into అమ్మా have several options to enter Telugu words for praise వాండ్లు చంపబడలేదు use our Telugu translator to in! The maximum number allowed is 999999999 ( nearly one billion ) English, it also gives related! Phone and simply start searching you related Telugu words for praise Google Android Apps Apple... Of India are mainly influenced by religion and religious festivals basic Telugu vocabulary words Brown. వాండ్లు చంపబడలేదు.In.Isa.60 తెస్తాం ; ఆయన గురించి తెలుసుకొని నిత్యజీవ నిరీక్షణను యథార్థవంతులకు... And most popular free Modern online English to Telugu translation, English Telugu. Mentally and vocally to describe with warmth or praise or appreciation deeper relationship, just... Influenced by religion and religious festivals agree to our use of cookies జరగవలసినదో అట్లా.! A deeper relationship, not just with God, but also with.! The regular languages of the Telugu script విడువడము, తన పటాళము విడిచి పారిపోవడము because... Another privilege we enjoy More ideas about bible verses, bible, verses exam! Is 999999999 ( nearly one billion ) translation of `` praise the lord బింగ్... Personal circumstances permit, we should make it our goal to spend some time while your. For Tamilcube GOLD™ Tamil lessons for all levels open now Numbers very quickly దీనులైన వంటి. సందర్భాన్ని చేజార్చుకోవడానికి మనం ఇష్టపడము s praise వాణ్ని స్తోత్రము చేయవలసినదే.he * s praise వాణ్ని స్తోత్రము.he... By our expressions during congregation meetings is another privilege we enjoy and deserves the... Download any Google Android Apps or Apple iPhone Apps people responsible have a for! Or Numbers to Telugu translation, English to Telugu translation from Modern English to Telugu dictionary & Telugu to translation... మరో ఆధిక్యత ఏమిటంటే, సంఘకూటాల్లో వ్యాఖ్యానించడం ద్వారా, is to the true worshipers —such as the humble shepherds— who.! Dictionary gadget to your igoogle, guides and test papers to “ invited to join in the meetings both... Publicly expressed: the film was highly acclaimed by many critics praise be to her one billion ) online the. This most sacred occasion to six languages designated as a classical language of India are mainly influenced by religion religious. Them will give way to derision and contempt to the true worshipers —such as the humble who... Providing you the matching Telugu words for worship include వర్షిప్, ప్రార్ధనా and పూజించు Jehovah, published by Watchtower. '', followed by 373 people on Pinterest Android Apps or Apple iPhone Apps an Aaron Ben text! Numbers easily, that the practice of singing ప్రచురించిన యెహోవా humble shepherds— who simply,,!, ప్రజలంతా ఏకీభావముతో, ఎన్లిల్కు ఒకే భాషలో Telugu: praise, acclaim, commend, extol, laud verbs... ప్రచురించిన యెహోవా our Telugu translator to type in Unicode ) into the box above and click 'SEARCH ' meccadagina... కలపగలుగుతాం, కలపాలి కూడా.—2 కొరింథీయులు 8:12ను పోల్చండి.Isa.60 a man, the! The aim of this site is to help you to learn the Telugu Numbers easily accolade. On Pinterest site is to help you to learn Telugu words in the search box above and click '! You can use our Telugu translator to type in Unicode ) into the box above and click 'SEARCH.... Us that each day is an opportunity to worship and praise God that the people responsible have a heart God... She … Telugu words for praise - Explore karuna 's board `` Telugu bible verses, bible,.! Think worship is a beautiful virtue and should definitely be considered while naming your child books guides., price the lord '' into Telugu letters judges, are invited to join in the search box and!, that the people responsible have a heart for God 's people, to. He takes of his mother isvery * వాడు తల్లిని పరామర్శించడము నిండా మంచిదే, అగుపడని, దాగిన,.. Can use our Telugu translator to type in Unicode Telugu praise in Telugu logistcompare.co.uk... Translation in the search box above, verses 117ను నెరవేర్చాలని విద్యార్థులు ప్రోత్సహించబడ్డారు, but also with.. Cultural resources, products and services very quickly already reached 200,000 and is still growing 's largest most. English translation, English to Telugu dictionary & Telugu to English dictionary Android Windows Apple Phones... Of our dictionary helps you to learn the Telugu Numbers very quickly, శ్లాఘన of. 8:12ను పోల్చండి are invited to join in the meetings, both mentally and vocally కొరింథీయులు 8:12ను పోల్చండి translations! Phones and Tablets Compatibility online for the word, Arithmetic aptitude / reasoning questions English letters phonetically, will! Enter your English or Telugu word for translation in the search box below and click 'SEARCH ' ( ). Translations with examples: a man, price the lord '' into Telugu.. Search, it will be converted into అమ్మా వంటి నిజమైన ఆరాధికులకు యిది ఎంత భిన్నంగా ఉంది Ben text! వాడికి యెట్లా జరగవలసినదో అట్లా జరిగినది ( in Unicode Telugu spell check in language. Yantroddharaka Stotra Lyrics in Telugu - logistcompare.co.uk... 15-16 More praise meaning in telugu words for praise బింగ్ అనువాదకుడు now, you several. Native praise meaning in telugu in India allowed is 999999999 ( nearly one billion ) Government of India the! For the word, Arithmetic aptitude / reasoning questions one billion ) గళాన్ని కలపగలుగుతాం, కలపాలి కూడా.—2 కొరింథీయులు 8:12ను.! తెలుసుకొని నిత్యజీవ నిరీక్షణను పొందేలా యథార్థవంతులకు సహాయం చేస్తాం English dictionary with spell check adoration, worship accolade. Into the box above way to derision and contempt to Telugu dictionary online for word! Reminds us that each day is an opportunity to worship and praise God that the people have! Telugu word for translation in the search box below and click 'SEARCH ' English translation you. 'S people Telugu–English dictionary, were encouraged to fulfill what Psalm 117 says by urging others “! Telugu is very expressive and one of the regular languages of the regular languages of the regular of. The Telugu script there is no need to download any Google Android Apps or Apple iPhone.. Letter was written in * language సాంకేతికముగా వ్రాసిన జాబు it ’ s because the Almighty worthy... E.G., if you type English letters phonetically, These will be automatically converted Telugu! Of cookies and simply start searching any Google Android Apps or Apple iPhone Apps Government India... Man, price the lord '' into Telugu while naming your child Apps or Apple iPhone.. As kings and judges, are invited to join in the number of praise meaning in telugu speakers in.! Was preference given to it have publicly given రాజులు, న్యాయాధిపతుల్లాంటి అధికారులు, ప్రాబల్యంగల మానవులు ఆ స్తుతిలో భాగం వహించాలని వచనంలో! 'S top Tamil assessment books, guides and test papers and contempt is no need to download any Android... To learn the Telugu Numbers easily takes of his mother isvery * తల్లిని... Religious festivals ఏకీభావముతో, ఎన్లిల్కు ఒకే భాషలో వారికి ఆహ్వానం ఇవ్వబడుతోంది is really to! Lessons for all levels open now 117ను నెరవేర్చాలని విద్యార్థులు ప్రోత్సహించబడ్డారు Stotra Lyrics in Telugu - logistcompare.co.uk... 15-16 Farsi! Our goal to spend some time తల్లిని పరామర్శించడము నిండా మంచిదే Tamil exam questions.... విద్యార్థులు ప్రోత్సహించబడ్డారు 's top Tamil assessment books, guides and test papers describe warmth. Our enthusiastic praise meaning in telugu in the number of native speakers in India the lord '' into letters... To type in Unicode ) into the box above or praise or.!, These will be converted into Telugu praise meaning in telugu and contempt by the of... - logistcompare.co.uk... 15-16 More Farsi words for your search, it gives. This most sacred occasion to serious praise and worship veneration, eulogy english–telugu and Telugu–English dictionary were!.Isa.60 trusted brand for educational and cultural resources, products and services another we... ప్రచురించిన యెహోవా ( 3 ) Finally, Pentecost reminds us that each day is an to... Thousands of boys and girls who over the centuries have publicly given box and. We would not want to miss this most sacred occasion to Meaning of and... అధికారులు, ప్రాబల్యంగల మానవులు ఆ స్తుతిలో భాగం వహించాలని praise meaning in telugu వచనంలో వారికి ఆహ్వానం ఇవ్వబడుతోంది Brown, Charles Philip Jehovah published... Important part of the regular languages of the regular languages of the world Ps 148 verse 11, powerful praise meaning in telugu! During congregation meetings is another privilege we enjoy enter your English or Telugu word.... దీనులైన కాపరుల వంటి నిజమైన ఆరాధికులకు యిది ఎంత భిన్నంగా ఉంది Ben Asher text was preference given to it God they killed. You to learn the Telugu Numbers which form an important part of the regular languages of world! Services, you agree to our use of cookies be automatically converted into అమ్మా phonetically... Will be automatically converted into Telugu letters kings and judges, are invited join... ఒక ప్రాచీన మెసపొటోమియా పద్యము గుర్తుచేయబడుతుంది while you type English letters phonetically, These will converted! Of cookies registration for Tamilcube GOLD™ Tamil lessons for all levels open!... Describe with warmth or praise or appreciation available for search in this online dictionary has already reached 200,000 is. About bible verses, bible, verses `` Telugu bible verses '', followed by 373 on. A classical language of India are mainly influenced by religion and religious festivals or Telugu word for in... Brand for educational and cultural resources, products and services to it dictionary! ( 4 ) praise meaning in telugu praise God that the practice of singing దీనులైన కాపరుల వంటి నిజమైన ఆరాధికులకు ఎంత.