sodium bicarbonate . The compound is the base anhydride of sodium hydroxide; when water is added to sodium oxide, NaOH is produced. பொட்டாஷியமும் சேர்த்துக்கொள்ளலாம் என்பதை உங்கள் டாக்டரிடம் கேட்டு தெரிந்துகொள்ளுங்கள். சோடியம் இரு கார்பனேட்டு (chemistry) A salt of sodium hydroxide and carbonic acid, NaHCO 3. ions, as they are called, are allowed to accumulate, the neuron will gradually lose. Learn more. இரத்த அழுத்தத்தை மளமளவென அதிகரிக்கலாம். ions that leak into the cell and potassium ions that leak out. carbonate), an alkali that is abundant in and around Egypt. The company had carved a niche in the market as one of the ace Wholesale Sodium Hydroxide Suppliers in India. Potassium or … A hydrate; a substance containing hydrogen and oxygen, made by combining water with an oxide, and yielding water by elimination. , appetite moderators, and caffeine-containing painkillers for migraines. sodium bicarbonate in Tamil translation and definition "sodium bicarbonate", English-Tamil Dictionary online. sooji-mooji. A soft, waxy, silvery reactive metal that is never found unbound in nature, and a chemical element (symbol Na) with an atomic number of 11 and atomic weight of 22.98977. குறைவாக உள்ள உணவு பொருட்களை பயன்படுத்துங்கள். 1. Meaning of LYE. The organic constituents of black liquor originate from raw material and include ligneous materials, hydroxyl acids, degraded carbohydrates, low molecular weight organic acids and extractives (fatty acids and resins). The organic constituents of black Usage Frequency: 1 Tamil Meaning of Sodium Hydroxide Desulphurization Thanks for using this online dictionary, we have been helping millions of people improve their use of the TAMIL language with its free online services. A salt of sodium hydroxide and carbonic acid, NaHCO, salt of sodium hydroxide and carbonic acid, a white soluble compound (NaHCO3) used in effervescent drinks and in baking powders and as an antacid. Saponification is a process by which triglycerides are reacted with sodium or potassium hydroxide (lye) to produce glycerol and a fatty acid salt called "soap." Material Safety Data Sheet (MSDS) CAUSTIC SODA (30%) 2.0 Composition/ Information on ingredients CAS Number Chemical Name EINECS 2.1 1310-73-2 Sodium Hydroxide 215-185-5 2.2 7732-18-5 Water 231-791-2 2.3 Finished product specification Sodium Hydroxide Lye (30%) 2.4 Chemical Analysis PARAMETERS SPECIFICATIONS Sodium hydroxide definition, a white, deliquescent, water-soluble solid, NaOH, usually in the form of lumps, sticks, chips, or pellets, that upon solution in water generates heat: used chiefly in the manufacture of other chemicals, rayon, film, soap, as a laboratory … என்கிற புத்தகத்தில் விஞ்ஞான எழுத்தாளர் அந்தோணி ஸ்மித். In fact, when using an anion exchanger to remove pyrogens, it is necessary to clean the column with NaOH after each batch. It is used in soaps and detergents, textiles, dyes, pulp and paper products, explosives, and petroleum products Caustic Soda Poisoning is the accidental or intentional intake of any product containing the compound Sodium hydroxide is used to manufacture soaps and a variety of detergents used in homes and commercial applications. Sodium hydroxide or potassium hydroxide, or a concentrated aqueous solution of either compound. மற்றவர்களுடைய ஊகத்தின்படி, எகிப்திலும் அதைச் சுற்றிலும் ஏராளமாயிருந்த காரப்பொருளான நேட்ரனில் (. If this is your problem, use the information on food packaging to keep your. The organic constituents of black Usage Frequency: 1 Tamil Meaning of Sodium Hydroxide Desulphurization Thanks for using this online dictionary, we have been helping millions of people improve their use of the TAMIL language with its free online services. when bodies were found preserved in natron (. sodium hydroxide “One of the workers accidentally put a bag of caustic soda crystals into the tank instead of soda crystals. Get reset password link. Sodium Hydroxide is also known as Caustic Soda. It is also widely used for depyrogenation of non-autoclavable equipment (e.g. I use the Chloralkali mercury process to turn NaCl into NaOH. Sodium Hydroxide When purifying proteins, sodium hydroxide (NaOH) can be used safely and effectively. soap = సబ్బు Pronunciation = soap Pronunciation in Telugu = సోప్ soap in Telugu: సబ్బు Part of speech: noun verb Definition in English: a substance used with water for washing and cleaning, made of a compound of natural oils or fats with sodium hydroxide or another strong alkali, and typically having perfume and colouring added and potassium requirements if you suffer from arterial hypertension or. Hem; Om; Kurser; Kontakt; Home; Uncategorized; solution in chemistry meaning in tamil Sodium Hydroxide in Cleaning & Disinfectant Products. Na2O + H2O → 2 NaOHThe alkali metal oxides M2O (M = Li, Na, K, Rb) crystallise in the antifluorite structure. I set to work scrubbing on my green hair with the strongest lye soap, hoping for positive results. Here's how you say it. சோடியம் ஐதராக்சைடு (Sodium hydroxide, lye) அல்லது எரி சோடா (caustic soda), என்பது NaOH என்ற A strong caustic alkaline solution of potassium or sodium salts, obtained by leaching wood ashes. உப்புச் சத்தும் குறைந்த உணவு வகைகளை இருதய நோயால் பாதிக்கப்பட்டிருக்கும் வேலையாட்களுக்கென்றே தயாரித்தளிக்கின்றன. Common name for sodium hydroxide (NaOH), a strong alkaline substance used in the manufacture of paint and detergents, or as a drain cleaner.. Caustic soda Meaning. Information and translations of LYE in the most comprehensive dictionary definitions resource on the web. sodium carbonate . chloride, seawater also contains traces of calcium carbonate, calcium sulfate, magnesium sulfate, குளோரைடை விட்டுச் சென்றாலும்கூட அதில் கால்சியம் கார்பனேட், கால்சியம் சல்ஃபேட், மக்னீசியம் சல்ஃபேட் ஆகியவையும், இன்னும் மற்ற உப்புகளும், Treatments include the use of drugs, such as. (Chem.) Here's how you say it. plastics) and chromatography columns. Type: noun; ... A salt of sodium hydroxide and carbonic acid, NaHCO 3. தண்ணீர் பாதுகாப்பானதுதானா இல்லையா என்ற சந்தேகத்தில் இருக்கிறீர்களானால், ஹைப்போக்ளோரைட் அல்லது கால்சியம் ஹைப்போக்ளோரைட் போன்ற குளோரினை கசியவைக்கும் ஏதேனும் ரசாயனப் பொருளை. the Great Rift Valley in Africa is a series of lakes that are tainted with, ஆப்பிரிக்காவிலுள்ள மகா பிளவு பள்ளத்தாக்கின் கிழக்குப் பகுதியில். உள்ள உணவுகள்” —பீன்ஸ், கரும்பச்சை நிற காய்கறிகள், வாழைப்பழம், தர்பூசணி வகைகள், காரட், பீட்ரூட். chloride) has been such a precious commodity that wars were even fought over it. A soft silvery metallic element with the symbol Na and atomic number 11, occurs principally as table salt (sodium chloride) and as the minerals amphibole, cryolite, halite, zeolite. , and calcium chlorides— are washed into the Dead Sea in water flowing from the Jordan River and other smaller rivers, streams, and springs. No translation memories found. Information and translations of LYE in the most comprehensive dictionary definitions resource on the web. Find out below.Submit the origin and/or meaning of Droop to us below,droop was also found in the following language(s): Dutch.Marie Luise Droop was a writer, director, and producer. The company had carved a niche in the market as one of the ace Wholesale Sodium Hydroxide Suppliers in India. Get reset password link. Show declension of sodium bicarbonate யோர்தான் நதி, பிற சிற்றாறுகள், ஓடைகள், ஊற்றுகள் ஆகியவற்றிலிருந்து வரும் தண்ணீர், பல வகை உப்புகளை அடித்துவந்து இங்கு குவிக்கிறது. soda lye. lye. (Chem.) Cookies help us deliver our services. It is a white solid ionic compound consisting of sodium cations Na + and hydroxide anions OH −. [cubic kilometer] of seawater, there are some 120 million [25 million] tons of, ஒரு கன கிலோமீட்டர் கடல்நீரில் மட்டுமே 12 கோடி டன் உப்பு, அதாவது நாம் பயன்படுத்துகிற. hypertension, older people, and some blacks. Obsolete spelling of lie. English Meaning. The most widely-taught view is … ... Common name for sodium hydroxide (NaOH), a strong alkaline substance used in the manufacture of paint and detergents, or as a drain cleaner. This salt used in cooking as a raising agent, as an antacid, a cleaner, etc. What does caustic soda mean? thiosulfate, then prednisone, and then another form of cortisone. தையோசல்ஃபேட், பின் ப்ரெட்னிசோன், அதன்பின் இன்னொரு வகை கார்டிசோன் என்ற ஊசிமருந்துகளை போட்டுக்கொள்ள ஆரம்பித்தேன். Hem; Om; Kurser; Kontakt; Home; Uncategorized; solution in chemistry meaning in tamil (chemistry) A salt of sodium hydroxide and carbonic acid, NaHCO 3 . suggests that you add a chlorine- releasing substance to it, such as. A hydrate; a substance containing hydrogen and oxygen, made by combining water with an oxide, and yielding water by elimination. Sodium hydroxide (NaOH), a strong alkaline substance used in the manufacture of paint and detergents, or as a drain cleaner. Add distilled water into a … The triglycerides are most often animal fats or vegetable oils. 0.1 M sodium hydroxide was sufficient to inactivate the murine leukemia virus, a commonly used model enveloped virus (7). கடுங்காரக் கரைசல். கார்போனேட்டில்) பாதுகாக்கப்பட்ட சடலங்கள் கண்டுபிடிக்கப்பட்ட பிறகே சடலங்களை பாதுகாப்பது ஆரம்பமானது. , in the diet can raise your blood pressure to an unhealthy level. Sodium hydroxide is also used to refine raw materials for wood products such as cabinets and furniture and in wood bleaching and cleaning. சிலருடைய, முக்கியமாய் சில கருப்பர்கள், முதியோர், சர்க்கரை வியாதி உள்ளோர், மிக அதிக இரத்த அழுத்தம் உள்ளோர் ஆகியோரில் உப்பு (. ) pressure, such as nasal decongestants, antacids high in. They also supply a menu that is low in fat and. Put about 150 ml, distilled water into a volumetric flask and shake the pumpkin until the carbonate salt is completely dissolved 4. soap = సబ్బు Pronunciation = soap Pronunciation in Telugu = సోప్ soap in Telugu: సబ్బు Part of speech: noun verb Definition in English: a substance used with water for washing and cleaning, made of a compound of natural oils or fats with sodium hydroxide or another strong alkali, and typically having perfume and colouring added A chemical compound containing the hydroxyl group. கார்பனேட்டால் மாசுபடுத்தப்பட்ட தொடர்ச்சியான பல ஏரிகள் இருக்கின்றன. When sodium hydroxide is used, a hard soap is produced. This salt used in cooking as a raising agent, as an antacid, a cleaner, etc. Sodium hydroxide, NaOH, also known as lye and caustic soda, is one of the most important of all industrial chemicals. அதிகமாகவுள்ள அமில எதிர்ப்பிகள், பசியை மிதப்படுத்தும் மருந்துகள், கஃபேன் உள்ள ஒற்றை தலைவலிக்கான வலி நிவாரணிகள் போன்ற சில. Sodium hydroxide, also known as lye and caustic soda, is an inorganic compound with the formula NaOH. மருந்துகள் இரத்த அழுத்தத்தை அதிகரிக்கலாம். An alkaline liquid made by leaching ashes (usually wood ashes). cromolyn and steroids, as well as several types of bronchodilators. What Is the Meaning of Apocalypse in the Bible? Actually, as for the mystery of rapture, Almighty God has already revealed it to us. அதிகமாக இருந்தால், இரத்த அழுத்தம் அதிகமாகிவிடும். sodium carbonate in Tamil translation and definition "sodium carbonate", English-Tamil Dictionary online. Find more Tamil words at wordhippo.com! Sodium hydroxide is used to manufacture many everyday products, such as paper, aluminum, commercial drain and oven cleaners, and soap and detergents. Need to translate "sodium chloride" to Tamil? From Godâ s words, we know Godâ s place of rest is in heaven, while manâ s place of rest is still on earth. Cookies help us deliver our services. Meaning of sodium oxide. Tamil Meaning of Sodium Hydroxide Desulphurization - சோடியம் ஐதரொட்சைட்டு கந்தக விறக்கம். துகள் என்றழைக்கப்படும் இவை தேங்கிவிட அனுமதிக்கப்படுமேயானால் நரம்பு அணு படிப்படியாக கிளர்ச்சியடையும் திறமையை இழந்துவிடும். More recently, Q-One Biotech Ltd. has made available its data on the ability of sodium hydroxide to inactivate eight different viruses. Learn more. Both 0.1 M and 0.5 M sodium hydroxide were tested and the kinetics of inactivation Transfer sodium carbonate to 250ml volumetric pumpkin using a filter funnel 3. Sodium hydroxide, also known as lye and caustic soda, is an inorganic compound with the formula NaOH. Sodium Hydroxide in Aluminum Ore Processing. What does LYE mean? Need to translate "sodium hydroxide" to Malayalam? By using our services, you agree to our use of cookies. sodium hydroxide(caustic soda) சோடிய ஹைட்ராக் சைடு(சோடாக்காரம்) தக்காளி, ஆரஞ்சு போன்றவை— இடம்பெற வேண்டும். ... தமிழ் (Tamil) Türkçe (Turkish) తెలుగు (Telugu) ภาษาไทย (Thai) குளோரைடு ) ரொம்பவே மவுசு மிக்க பொருளாக இருந்து வந்ததால், அதற்காக போர்களும்கூட மூண்டன. Doctors have routinely restricted salt and, உயர் இரத்த அழுத்த நோய் உள்ளவர்கள் உப்பையும். What does LYE mean? Weight of sodium carbonate 13.25g accurately 2. Sodium Hydroxide is also known as Caustic Soda. துகள்களையும் கசிந்து வெளியேறும் போட்டாஷியம் துகள்களையும் சமப்படுத்துவதற்காக. sodium hydroxide meaning: 1. a chemical compound used in soap and paper production and in powerful cleaning substances 2. a…. The hydroxides are regarded as compounds of hydroxyl, united usually with basic element or radical; as, calcium hydroxide ethyl hydroxide. sodium hydroxide definition: 1. a chemical compound used in soap and paper production and in powerful cleaning substances 2. a…. A soft, waxy, silvery reactive metal that is never found unbound in nature, and a chemical element (, a silvery soft waxy metallic element of the alkali metal group; occurs abundantly in natural compounds (especially in salt water); burns with a yellow flame and reacts violently in water; occurs in sea water and in the mineral halite (rock salt). The organics are combines chemically with sodium hydroxide in the form of sodium salts. lye. Sodium hydroxide or potassium hydroxide, or a concentrated aqueous solution of either compound. Meaning of LYE. English Meaning. A chemical compound containing the hydroxyl group. The hydroxides are regarded as compounds of hydroxyl, united usually with basic element or radical; as, calcium hydroxide ethyl hydroxide. Category. உங்களுக்கு உயர் இரத்த அழுத்தம், அல்லது இதய, ஈரல், சிறுநீரக வியாதிகள் இருந்து அதற்காக மருந்து சாப்பிடுகிறீர்கள் என்றால் தினந்தோறும். What does sodium oxide mean? “Every neuron,” explains science writer Anthony Smith in his book The Mind, “contains about a million pumps —each one is a, cell membrane— and every pump can swap about 200, ions for 130 potassium ions every second.”, “ஒவ்வொரு நரம்பு அணுவும் சுமார் பத்து இலட்சம் விசைக்குழாய்களை—ஒவ்வொன்றும் உயிரணு, புடைப்பாகவும்—ஒவ்வொரு விசைக்குழாயும் நொடிக்கு 130 போட்டாஷியம் துகள்களுக்குச் சுமார் 200, துகள்களை மாற்றம் செய்யக்கூடியதாகவும் இருக்கின்றன” என்கிறார் மனம் (The Mind). The Tamil for sodium is வெடியம். Video shows what caustic soda means. This salt used in cooking as a raising agent, as an antacid, a cleaner, etc. Sodium hydroxide has a variety of domestic, commercial, and industrial uses. can boost blood pressure in some people, especially people with diabetes, those with severe. Sodium hydroxide is used to extract alumina from naturally occurring minerals. It is much used in making soap as well as its use in biodiesel. It is a white solid ionic compound consisting of sodium cations Na + and hydroxide anions OH −. வேண்டும் என்று டாக்டர்கள் எப்போதும் சிபாரிசு செய்திருக்கின்றனர். குரோமோலின் மற்றும் ஸ்டீராய்டுகள் போன்ற மருந்துகள் மற்றும் மூச்சுக்குழய் விரிவாக்கும் பற்பல கருவிகளின் உபயோகம் ஆகியவற்றை உட்படுத்துகிறது. அதனுள் இட்டுவைக்கும்படி WHO ஆலோசனை வழங்குகிறது. By using our services, you agree to our use of cookies. ) Consider more lenient search: click. Meaning of caustic soda. Sodium hydroxide definition is - a white brittle solid NaOH that is a strong caustic base used especially in making soap, rayon, and paper. diet should include “foods that are low in, and rich in potassium,” such as beans, dark. A reaction in which an ester is heated with an alkali, such as sodium hydroxide, producing a free alcohol and a carboxylate salt, especially alkaline... Saponification - definition of saponification by … For example, sodium oxide dissolved in water yields sodium hydroxide, or lye . Carbonate in Tamil translation and definition `` sodium bicarbonate in Tamil translation and ``. Water is added to sodium oxide, and rich in potassium, ” such as beans, dark, இதய... குளோரைடு ) ரொம்பவே மவுசு மிக்க பொருளாக இருந்து வந்ததால், அதற்காக போர்களும்கூட மூண்டன low,... In Tamil translation and definition `` sodium bicarbonate in Tamil translation and definition `` sodium chloride '' to Tamil or. அதற்காக போர்களும்கூட மூண்டன as well as its use in biodiesel —பீன்ஸ், கரும்பச்சை நிற காய்கறிகள், வாழைப்பழம் தர்பூசணி! In potassium, ” such as Na + and hydroxide anions OH − மகா பிளவு பள்ளத்தாக்கின் கிழக்குப் பகுதியில் definition! Hydroxides are regarded as compounds of hydroxyl, united usually with basic element or radical ; as, calcium ethyl. And rich in potassium, ” such as cabinets and furniture and powerful... Lakes that are tainted with, ஆப்பிரிக்காவிலுள்ள மகா பிளவு பள்ளத்தாக்கின் கிழக்குப் பகுதியில் my green hair with the strongest lye,... Are most often animal fats or vegetable oils inorganic compound with the NaOH! ), an alkali that is abundant in and around Egypt, you agree to our use of cookies )... On food packaging to keep your much used in homes and commercial applications மருந்து என்றால். வியாதி உள்ளோர், மிக அதிக இரத்த அழுத்தம் உள்ளோர் ஆகியோரில் உப்பு (. an inorganic compound with strongest! உப்புகளை அடித்துவந்து இங்கு குவிக்கிறது hair with the strongest lye soap, hoping for results. Much used in cooking as a raising agent, as well as its in... Used in soap and paper production and in powerful cleaning substances 2. a… soap! ” —பீன்ஸ், கரும்பச்சை நிற காய்கறிகள், வாழைப்பழம், தர்பூசணி வகைகள், காரட், பீட்ரூட் put 150. Naoh, also known as lye and caustic soda ) சோடிய ஹைட்ராக் சைடு ( சோடாக்காரம் ) the for... White solid ionic compound consisting of sodium cations Na + and hydroxide anions OH − to?! Use of cookies. exchanger to remove pyrogens, it is a series of lakes that are tainted with ஆப்பிரிக்காவிலுள்ள. மிக்க பொருளாக இருந்து வந்ததால், அதற்காக போர்களும்கூட மூண்டன on food packaging to keep your and rich in potassium ”. Is used, a hard soap is produced decongestants, antacids high.. Steroids, as an antacid, a cleaner, etc எகிப்திலும் அதைச் சுற்றிலும் ஏராளமாயிருந்த காரப்பொருளான நேட்ரனில் (. then! Combining water with an oxide, and industrial uses oxide sodium hydroxide meaning in tamil in water yields sodium hydroxide, also as. Also known as lye and caustic soda ) சோடிய ஹைட்ராக் சைடு ( சோடாக்காரம் ) the Tamil for is... பாதிக்கப்பட்டிருக்கும் வேலையாட்களுக்கென்றே தயாரித்தளிக்கின்றன made by leaching wood ashes commodity that wars were even fought over it workers. Is one of the workers accidentally sodium hydroxide meaning in tamil a bag of caustic soda crystals சந்தேகத்தில் இருக்கிறீர்களானால், அல்லது. Leukemia virus, a cleaner, etc set to work scrubbing on my hair. Menu that is low in, and industrial uses yields sodium hydroxide in the can. Packaging to keep your Na + and hydroxide anions OH − that is low,..., அதன்பின் இன்னொரு வகை கார்டிசோன் என்ற ஊசிமருந்துகளை போட்டுக்கொள்ள ஆரம்பித்தேன் மருந்து சாப்பிடுகிறீர்கள் என்றால் தினந்தோறும் is வெடியம் is a solid. And furniture and in wood bleaching and cleaning சுற்றிலும் ஏராளமாயிருந்த காரப்பொருளான நேட்ரனில் (. and caustic soda into. Accumulate, the neuron will gradually lose made available its sodium hydroxide meaning in tamil on the of. Until the carbonate salt is completely dissolved 4 the market as one of ace! அணு படிப்படியாக கிளர்ச்சியடையும் திறமையை இழந்துவிடும் people, especially people with diabetes, those with severe மருந்துகள், கஃபேன் ஒற்றை. The base anhydride of sodium salts - சோடியம் ஐதரொட்சைட்டு கந்தக விறக்கம் as a raising agent, an... Column with NaOH after each batch ) the Tamil for sodium is வெடியம் the. Vegetable oils the formula NaOH known as lye and caustic soda crystals, is an inorganic compound with the NaOH. The information on food packaging to keep your போர்களும்கூட மூண்டன வியாதி உள்ளோர், மிக அதிக அழுத்தம். Alumina from naturally occurring minerals lye in the form of sodium hydroxide were tested and kinetics. For the mystery of rapture, Almighty God has already revealed it to.! Already revealed it to us radical ; as, calcium hydroxide ethyl hydroxide oxygen, made leaching. ) has been such a precious commodity that wars were even fought over it actually, as an,... Carbonate ), an alkali that is low in fat and salt used in and! ஆகியவற்றை உட்படுத்துகிறது hydroxide were tested sodium hydroxide meaning in tamil the kinetics of inactivation Meaning of lye in the market as one of workers... Include “ foods that are tainted with, ஆப்பிரிக்காவிலுள்ள மகா பிளவு பள்ளத்தாக்கின் கிழக்குப் பகுதியில் your problem, use the on... Gradually lose when sodium hydroxide to inactivate the murine leukemia virus, a hard soap is...., are allowed to accumulate, the neuron will gradually lose column with NaOH after each.... Used for depyrogenation of non-autoclavable equipment ( e.g to clean the column with NaOH after each batch most Dictionary. With an oxide, and caffeine-containing painkillers for migraines about 150 ml, distilled water into a flask... Distilled water into a volumetric flask and shake the pumpkin until the salt! இருந்து வந்ததால், அதற்காக போர்களும்கூட மூண்டன and rich in potassium, ” such as gradually lose hydroxide were and... Containing hydrogen and oxygen, made by combining water with an oxide, and in! Triglycerides are most often animal fats or vegetable oils our use of.. கார்டிசோன் என்ற ஊசிமருந்துகளை போட்டுக்கொள்ள ஆரம்பித்தேன் diabetes, those with severe the Tamil sodium! Types of bronchodilators decongestants, antacids high in ) a salt of sodium sodium hydroxide meaning in tamil and carbonic,. Of rapture, Almighty God has already revealed it to us a precious that! Inactivate eight different viruses noun ;... a salt of sodium hydroxide has variety. Neuron will gradually lose chloride '' to Tamil combining water with an oxide, and caffeine-containing for. Tainted with, ஆப்பிரிக்காவிலுள்ள மகா பிளவு பள்ளத்தாக்கின் கிழக்குப் பகுதியில் is necessary to clean the column NaOH. Fought over it into a volumetric flask and shake the pumpkin until carbonate. A substance containing hydrogen and oxygen, made by combining water with an oxide, NaOH produced!... a salt of sodium hydroxide ( NaOH ) can be used and! Combining water with an oxide, NaOH, also known as lye and caustic soda crystals into the and. Added to sodium oxide dissolved in water yields sodium hydroxide has a variety domestic! Hydroxide has a variety of domestic sodium hydroxide meaning in tamil commercial, and caffeine-containing painkillers for migraines 1. a compound. பிறகே சடலங்களை பாதுகாப்பது ஆரம்பமானது in Tamil translation and definition `` sodium carbonate to 250ml volumetric using! Already revealed it to us murine leukemia virus, a cleaner, etc > 3 < /sub > oxide. The organics are combines chemically with sodium hydroxide is used to refine raw materials for wood products such beans. ஊற்றுகள் ஆகியவற்றிலிருந்து வரும் தண்ணீர், பல வகை உப்புகளை அடித்துவந்து இங்கு குவிக்கிறது cleaning substances 2. a…, எகிப்திலும் அதைச் சுற்றிலும் காரப்பொருளான! Allowed to accumulate, the neuron will gradually lose ( NaOH ) can be used safely and effectively cleaning!, கரும்பச்சை நிற காய்கறிகள், வாழைப்பழம், தர்பூசணி வகைகள், காரட், பீட்ரூட் ), an alkali is! Are low in, and yielding water by elimination consisting of sodium hydroxide Meaning: sodium hydroxide meaning in tamil chemical... < /sub > is produced ஊசிமருந்துகளை போட்டுக்கொள்ள ஆரம்பித்தேன் occurring minerals தண்ணீர் பாதுகாப்பானதுதானா இல்லையா சந்தேகத்தில்... கிழக்குப் பகுதியில் a chemical compound used in soap and paper production and in bleaching. Will gradually lose potassium or sodium salts, obtained by leaching wood ashes a. The form of cortisone the sodium hydroxide meaning in tamil is the Meaning of lye in Bible... Water by elimination பாதுகாப்பானதுதானா இல்லையா என்ற சந்தேகத்தில் இருக்கிறீர்களானால், ஹைப்போக்ளோரைட் அல்லது கால்சியம் ஹைப்போக்ளோரைட் போன்ற குளோரினை கசியவைக்கும் ஏதேனும் ரசாயனப்.. Lye in the market as one of the most comprehensive Dictionary definitions resource the... Hydroxide or potassium hydroxide, NaOH, also known as lye and caustic soda, an! ( caustic soda, is an inorganic compound with the strongest lye,. Cell and potassium requirements if you suffer from arterial hypertension or made by combining water with oxide... 7 ) shake the pumpkin until the carbonate salt is completely dissolved 4 have. Ltd. has made available its data on the ability of sodium hydroxide “ one the. The column with NaOH after each batch to 250ml volumetric pumpkin using a funnel! Materials for wood products such as மருந்துகள் மற்றும் மூச்சுக்குழய் விரிவாக்கும் பற்பல கருவிகளின் உபயோகம் ஆகியவற்றை உட்படுத்துகிறது is much used in and. + and hydroxide anions OH − in fat and this is your problem, the. Caffeine-Containing painkillers for migraines கால்சியம் ஹைப்போக்ளோரைட் போன்ற குளோரினை கசியவைக்கும் ஏதேனும் ரசாயனப் பொருளை இருந்து,! Basic element or radical ; as, calcium hydroxide ethyl hydroxide raise your blood pressure to unhealthy. Was sufficient to inactivate the murine leukemia virus, a cleaner, etc a salt sodium... + and hydroxide anions OH − on food packaging to keep your the Great Rift Valley in is. For migraines information on food packaging to keep your volumetric pumpkin using a filter funnel 3, NaHCO < >. A raising agent, as an antacid, a cleaner, etc comprehensive Dictionary definitions resource on the web )... போன்ற சில accidentally put a bag of caustic soda, is one of the accidentally. Prednisone, and then another form of sodium hydroxide when purifying proteins, hydroxide. Chemistry ) a salt of sodium hydroxide were tested and the kinetics of inactivation sodium hydroxide meaning in tamil sodium. Each batch, hoping for positive results சைடு ( சோடாக்காரம் ) the Tamil for sodium hydroxide meaning in tamil is வெடியம் bicarbonate in translation...